Ove godine naša je škola provela humanitarnu akciju, koju je organiziralo društveno-humanističko stručno vijeće u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, u kojoj su pomoć u hrani i kućnim potrepštinama primile tri obitelji jako lošeg imovinskog stanja.

Ono što je počelo kao mala ideja pretvorilo se u veliku akciju u kojoj je skupljeno preko 200 kilograma raznih prehrambenih artikala i kućanskih potrepština pa je višak pomoći predan udruzi MOST koja se brine o beskućnicima grada Splita.

Također, u sklopu iste prikupljena su sredstva u akciji Caritasa.

Zidovi naše škole puni diploma i pohvala za razne akcije koje su provele neke prošle generacije su ujedno i obaveza i ovoj generaciji učenika i profesora da održi visok nivo društvene odgovornosti u lokalnoj zajednici. Upravo nevjerojatan odaziv učenika, nastavnika i roditelja na akciju dao nam je dodatan motiv kako bi ustrajali u sličnim akcijama i u budućnosti.

Dragan Šupe, prof.

Christmas Charity project 2012

This Christmas our school successfully carried out a humanitarian action, organized by the Department of socio-humanistic studies and Social Welfare local office in Split, in which food and domestic supplies were gathered for the needy families.

The same as a waterfall starts with the first drop, the action turned into a massive effort in which more than 200 kg of food and supplies were gathered and the surplus was donated to NGO MOST which cares for the homeless people of our town.

The walls of our school are filled with diplomas and letters of thanks for various actions organized by previous generations and they are an obligation to this generation of teachers and pupils to keep the high standards of social responsibility within our local community. The unbelievable turn out we had from pupils, their parents and their teachers is an additional motive to persist in similar actions in future.

 

Comments are closed.