Tradicionalno organiziramo terensku nastavu za učenike 4. razreda fizioterapeutskih tehničara u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka” – Makarska, s namjerom produbljivanja znanja i vještina. Učenici ovom stručnom edukacijom primjenjuju naučena znanja i razvijaju vještine rada unutar svoje struke.

Navedena bolnica dugi niz godina naša je suradna ustanova čiji stručnjaci, liječnici i fizioterapeuti, u području fizikalne terapije i rehabilitacije, upotpunjuju i pomažu u primjeni naučenih znanja našim učenicima.

Učenici će pod nadzorom i uputama stručnjaka sudjelovati u rehabilitacijskom proces pacijenata i tako primijeniti naučena teoretska i praktična znanja.

Terenska nastava organizirat će se u periodu od 3. prosinca do 6. prosinca 2014. (3 radna dana).

Nadamo se da će ovim oblikom nastave učenici moći unaprijediti svoje obrazovanje i stečeno znanje i  novine upotrijebiti u nastavku svog školovanja.

Ravnatelj:
Ivica Zelić, prof.

 

Comments are closed.