Posjet Termani „Laško“ trajao je dva tjedna, od čega sam provela u Laškom tjedan dana, dok su učenici ostali u drugom tjednu, ukupno deset radnih dana. Kao i učenici, provela sam svoj radni tjedan na odjelima fizikalne terapije i rehabilitacije. Učenici su se svakodnevno rotirali i izmjenjivali na različitim lokacijama tako da su dobili ukupan uvid u rad Termane. Ja sam također provela svaki dan na drugom odjelu.  Osim praktičnog dijela koji su provodio kroz jutro, u popodnevnim satima izdvojili smo vrijeme za pisanje dnevnika rada u kojem su sažeti rad i aktivnosti koje su provodili toga dana.

Kroz dva tjedna u cjelokupan nastavni program uvršteno je 16 sati vježbi iz nastavnog predmeta Kineziterapije. Kroz te sate učenici su imali priliku vidjeti i sudjelovati u radu s različitim dijagnozama iz područja reumatologije, ortopedije i neurologije. Svaki učenik je,ovisno o lokaciji na kojoj je toga dana boravio,imao svog mentora- fizioterapeuta, koji mu je uz rad s bolesnikom pokazivao i demonstrirao tehnike rada zasnovane na individualnom pristupu bolesniku. Učenici su promatrali, ispunjavali formulare, sudjelovali u radu s bolesnicima zajedno sa fizioterapeutima, u okvirima njihovih do tada stečenih znanja i vještina . Uz pomoć svojih mentora su vodili grupne vježbe kod bolesnika s poremećajem ravnoteže ,nakon ugradnje endoproteze kuka, kod bolnih ramena. Isto tako su sudjelovali u individualnim pasivnim i aktivno-potpomognutim vježbama kod različitih dijagnoza- paraplegija i parapareza,hemipareza, nakon CVI-a, kod Multiple Skleroze itd. Pomagali su bolesnicima prilikom hoda i učenja hodanja uz pomoć pomagala (štaka i hodalica). Naučili su koristiti kinetek- aparat za pasivno razgibavanje zgloba koljena, ramena i lakta.

Učenici su dosta vremena proveli promatrajući kako terapeuti koriste razne metode, kao što su Mckenzie, Bobath, Cyriax koncept, Maitland metodu, te su na taj način proširili i produbili svoja znanja o tim tehnikama i njihovom značenju u terapiji i rehabilitaciji.

U teoretskom dijelu smo u prvom tjednu stigli odraditi i 4 sata iz Kineziterapije (u popodnevnim satima) kroz koje smo obradili i pri tom demonstrirali rad i primjenu sprava u bazenima, pristup liječenju kroz Ayurveda medicinu, obradili smo Lumbalni bolni sindrom i sudjelovali u masažnoj tehnici s medom.

Raznolikost sadržaja učenicima je bio zanimljiv i motivirajući. Poticalo ih je na razmišljanje i povezivanje već usvojenih sadržaja s onima koje su vidjeli tijekom svog boravka u termani.

Tehnike koje se primjenjuju u Thermani mogu se ukomponirati u nastavni plan i program koji se provodi u školi te će se sukladno tome nadalje koristiti i demonstrirati učenicima tijekom praktične nastave u kabinetu kao  i teoretske nastave putem power point prezentacije.

Katija Delaš vft.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Comments are closed.