Trenutno pregledavate kategoriju: "Natječaji"

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17), Zakona o ustanovama i Statuta škole, Školski odbor Srednje škole Dental centar Marušić raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Uvjeti: za ravnatelja/icu može [...]

Pročitaj više

Odluka o poništenju natječaja objavljenim dana 1.3.2018. na stranicama HZZ-a za mjesto ravnatelja/ice na određeno vrijeme od 5 god.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pročitaj više