Programi prekvalifikacije

Dentalni/a asistent/ica

Srednja škola Dental centar Marušić ima dozvolu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa  za izvođenje programa stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije u zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica.

Dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko – komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturolološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.

Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Šifra prema NKZ-u: 3225.12.4

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Pojedinac će:

 • Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.
 • Samostalno i po uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine.
 • Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom.
 • Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke.
 • Samostalno sterilizirati instrumenate i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima.
 • Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi.
 • Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost.
 • Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičkoterapiskog postupka prema standardima.
 • Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju.
 • Upoznati korisnika dentalno – medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice.
 • Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima.
 • Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije.Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga.
 • Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke u dogovoru s doktorom dentalne medicine.
 • Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistentice/asistenta te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja).
 • Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primijenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju).
 • Redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu.
 • Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primijenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol.
 • Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima.
 • Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijenta.
 • Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere postekspozicijske profilakse po zakonskom standardu, (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj).
 

Comments are closed.