Uvjeti upisa:

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica može se upisati osoba koja ima završenu:

  1. srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju
  2. gimnazijski program

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

CIJENA

Cijena školovanja je 34.000,00 kune + 600,00 kuna za svaki razlikovni  ispit, a plativo je jednokratno ili u 18 mjesečnih obroka uplatom na žiro-račun:

  • Societe generale – Splitska banka d.d., 2330003-1152081260 (IBAN HR7323300031152081260)
  • Hypo Alpe Adria d.d. 2500009-1101019339 ( IBAN HR25000091101019339)

Uz solemnizaciju Ugovora o školovanju ako se polaznik odluči na plaćanje školarine na rate.

Ugovor se zaključuje za cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.