PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE:

Dentalni tehničar

Kao jednu od zanimljivosti, moramo napomenuti da smo jedina ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj koja ima dozvolu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva za izvođenje programa prekvalifikacije u zanimanje dentalni tehničar.

Svrhovitost obrazovanja dentalni tehničar:

Obrazovanje dentalni tehničar u području zdravstva ima za cilj usvajanje znanja i vještina, te educiranje i osposobljavanje putem općeobrazovnih i strukovnih sadržaja za rad u zubotehnici, grani stomatologije.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

Dentalni tehničar  se osposobljava za timski rad s liječnikom stomatologom, a istovremeno uči o tehnološkom procesu izrade protetskih radova (instrumenti i aparati u laboratoriju, dentalni materijali i njihova primjena) i stječe vještinu za izradu različitih fiksnih i mobilnih protetskih konstrukcija da može raditi samostalno.

2.1 ZNANJA

U programu obrazovanja polaznika prekvalifikacijom u zanimanje dentalni tehničar stječu se sljedeća znanja o:

 • građi i funkciji zuba kao dijela stomatognatog sustava;
 • međusobnom odnosu zuba u okluziji i artikulaciji
 • građi i funkciji stomatognatog sustava
 • posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka žvačnih jedinica
 • vrstama, sastavu i svojstvima gradivnih i pomoćnih dentalnih materijala, te njihovom ponašanju tijekom tehnološkog procesa izrade fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka;
 • ponašanju materijala u usnoj šupljini
 • općim i specijalnim sadržajima zaštite na radu.

2.2 VJEŠTINE

U programu obrazovanja polaznika prekvalifikacijom u zanimanje dentalni tehničar stječu se vještine:

 • rukovanja različitim zubotehničkim aparatima i instrumentima u zubotehničkom laboratoriju;
 • izrade fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka radova kao terapijskih nadomjestaka;
 • timskog rada s liječnikom stomatologom, te profesionalnog rada i djelovanja u području stomatologije;
 • rada na rada na siguran način

2.3 SPOSOBNOSTI

U programu obrazovanja polaznika prekvalifikacijom u zanimanje dentalni tehničar stječu se sposobnosti:

 • rukovanja različitim zubotehničkim instrumentima i aparatima u zubotehničkom laboratoriju;
 • samostalne izrade različitih fiksnih i mobilnih nadomjestaka;
 • timskog rada s liječnikom stomatologom, te profesionalnog rada i djelovanja u području stomatologije;
 • rada na siguran i higijenski zaštićen način rada; razvijenog smisla za estetiku.

Cilj programa je:

 • osposobiti učenike za timski rad s liječnikom stomatologom,
 • upoznati vrste, sastav i svojstva gradivih i pomoćnih dentalnih materijala, te njihovo ponašanje u tijeku tehnološkog postupka izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova,
 • razviti kod učenika profesionalnu svijest i odgovornost,
 • poticati individualno predodređene stvaralačke sposobnosti svakog učenika pri izradi različitih protetskih nadomjestaka u terapijske svrhe, a radi očuvanja zdravlja.

Strukovni sadržaji imaju zadaću:

 • upoznati učenike s građom i funkcijom stomatološkog aparata, te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka žvačnih jedinica,
 • upoznati učenike s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova, indikacijama i tehnološkom izradom radova kao terapijskih sredstava,
 • upoznati ih s vrstama zubotehničkog materijala i tehnološkim procesima pri primjeni.

Strukovni sadržaji čine jedinstvo teorije i vježbi. Opći sadržaji imaju zadaću stjecanja temeljnog obrazovanja, prvenstveno iz prirodoznanstvenog područja, radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i savladavanje sadržaja i stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Mogućnost zaposlenja:

Školski centar Marušić  godinama vrši obrazovanje dentalnih tehničara. Program se najvećim dijelom provodi u laboratoriju koji je opremljen najsuvremenijom aparaturom i tehnologijom (kao mikromotor, Stratos artikulatori, novi materijali tvrtke Ivoclar). Učenik se nakon završenog programa i položenog završnog ispita može zaposliti u zubotehničkom laboratoriju gdje izrađuje razne zubne nadomjestke.
Mogućnost otvaranja privatnog zubotehničkog laboratorija.

 

Comments are closed.