Uvjeti upisa:

U program prekvalifikacije za zanimanje dentalni tehničar može se upisati osoba koja ima završenu:

  1. srednju zdravstvenu školu
  2. srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju
  3. gimnazijski program

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa prekvalifikacije za zanimanje zubni tehničar, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

CIJENA

Cijene školarina su, ovisno o stečenom srednjoškolskom obrazovanju, za jednokratno plaćanje, ili putem kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. na 4.-10.godina. (prilog ERSTE-UVJETI), slijedeće:

  1. polaznici sa završenom srednjom zdravstvenom školom – 8.500 €
  2. polaznici sa završenom srednjom strukovnom školom u četverogodišnjem trajanju – 8.900 €
  3. polaznici sa završenim gimnazijskim programom – 8.500 €

ili na 18 mjesečnih rata osobnom uplatom na žiro-račun:

  • Societe Generale – Splitska banka d.d. , 2330003 – 1152081260 (IBAN HR7323300031152081260)
  • Hypo Alpe Adria d.d. , 2500009 – 1101019339 (IBAN HR1525000091101019339)

Tako sklopljen Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.