Uvjeti upisa:

U program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar može se upisati osoba koja ima završenu:

  1. srednju zdravstvenu školu
  2. srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju
  3. gimnazijski program

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa prekvalifikacije za zanimanje zubni tehničar, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

CIJENA

Cijene školarina su ovisno o stečenom srednjoškolskom obrazovanju, slijedeće:

1. Ukoliko  polaznik vježbe i strukovnu praksu izvodi u suradnim ustanovama po izboru polaznika tada je cijena:

  • polaznici sa završenom srednjom zdravstvenom školom 3.500 Eura
  • polaznici sa završenom srednjom strukovnom školom u četverogodišnjem trajanju – 3.500 Eura
  • polaznici sa završenim gimnazijskim programom 3.500 Eura

2. ukoliko polaznik vježbe i strukovnu praksu odrađuje u našem fizikalnom kabinetu cijena je:

  • polaznici sa završenom srednjom zdravstvenom školom – 8.500 €
  • polaznici sa završenom srednjom strukovnom školom u četverogodišnjem trajanju – 8.900 €
  • polaznici sa završenim gimnazijskim programom – 8.500 €

Tako sklopljen Ugovor o školovanju se soleminizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600,
na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.