Uvjeti upisa:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje zubni tehničar može se upisati osoba koja ima završenu:

 1. osnovnu školu
 2. srednju strukovnu školu u trogodišnjem trajanju

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa prekvalifikacije za zanimanje zubni tehničar, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

CIJENA

Cijene školarina su, ovisno o stečenom obrazovanju, za jednokratno plaćanje, ili putem kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. na 4.-10.godina. (prilog ERSTE-UVJETI), slijedeće:

 1. polaznici sa završenom osnovnom školom – 13.400 €
 2. polaznici sa završenom srednjom strukovnom školom u trogodišnjem trajanju – 11.300 €

ili na 12 mjesečnih rata osobnom uplatom na žiro-račun:

 • Societe Generale – Splitska banka d.d. , 2330003 – 1152081260 (IBAN HR7323300031152081260)
 • Hypo Alpe Adria d.d. , 2500009 – 1101019339 (IBAN HR1525000091101019339)

  Tako sklopljen Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

  INFORMACIJE

  Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

   

  Comments are closed.