Uvjeti upisa:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje zubni tehničar može se upisati osoba koja ima završenu:

  1. osnovnu školu
  2. srednju strukovnu školu u trogodišnjem trajanju

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa prekvalifikacije za zanimanje zubni tehničar, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u radnu knjižicu.

CIJENA

Cijene školarina su, ovisno o stečenom obrazovanju, za jednokratno plaćanje, ili putem kredita Erste & Steiermarkische bank d.d. na 4.-10.godina. (prilog ERSTE-UVJETI), slijedeće:

  1. polaznici sa završenom osnovnom školom – 13.400 €
  2. polaznici sa završenom srednjom strukovnom školom u trogodišnjem trajanju – 11.300 €

ili na 12 mjesečnih rata osobnom uplatom na IBAN račun:

  • OTP banka d.d., HR7323300031152081260
  • Addiko banka d.d., HR1525000091101019339

Tako sklopljen Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.