PROGRAM USAVRŠAVANJA:

Dentalni asistent

Srednja škola Dental centar Marušić ima program obrazovanja odraslih i to program usavršavanja za poslove DENTALNOG ASISTENTA / DENTALNE ASISTENTICE iz svih zdravstvenih zanimanja kojeg je dobila odobrenje Ministarstva prosvjete i športa 2003. godine kao prva ustanova u Republici Hrvatskoj.

Po završetku programa obrazovanja, polaznik stječe zvanje DENTALNI ASISTENT / DENTALNA ASISTENTICA, a uvjerenje se upisuje u radnu knjižnicu. Moramo napomenuti da je izrada programa potaknuta stavom Stomatološke komore o potrebi za ovakvim programom.

Zbog nove zakonske regulative dentalni asistent je dio stomatološkog tima, te samim tim sve medicinske sestre koje rade na poslovima stomatološkog asistenta trebaju proći ovaj program.

SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
raspisuje natječaj za upis polaznika u program USAVRŠAVANJA
za poslove dentalnog asistenta.
više
 

Comments are closed.