PROGRAM USAVRŠAVANJA

Zubni tehničar – specijalist fiksne protetike

Plan i program:

Nastavni predmeti:

 1. LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA
 2. TEHNOLOGIJA ZUBOTEHNIČKOG MATERIJALA
 3. LABORATORIJSKA PROTETIKA – vježbe

1. LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA

Ukupan broj nastavnih sati: 35

I. SVRHA

Program predmeta Laboratorijska fiksna protetika izrađen je tako da polazike usavrši za praktičnu izradu svih fiksno-protetskih radova.
Cilj predmeta je stjecanje teoretskog znanja iz radnih modela, svih vrsta krunica, mostova, nadgradnji, inlaya i onlaya, pojma estetike, kao i uvođenje polaznika u kombinirane fiksno-mobilne radove.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
ŽLICE I OTISCI U
FIKSNOJ PROTETICI
 • Vrste žlica
 • Vrste otisaka
 • Materijali za otiske
 • Izljevanje i čuvanje otisaka
RADNI MODELI U
FIKSNOJ PROTETICI
 • Materijali za izradu radnih modela
 • Sustav izrade radnih modela
 • Dowelov pin-sustav (mokra tehnika)
 • Pindexov sustav (suha tehnika)
 • Sustav tray
 • Prijenos radnog modela u artikulator
KRUNICE
 • Definicija, zadatak, podjela, indikacije,
  kontraindikacije
 • Izrada krunica adapta sustavom
 • Ulaganje, eliminacija voska, ljevanje
 • Vrste krunica:
  – KLASIČNA FASETIRANA KRUNICA
  – ESTETSKA FASETIRANA KRUNICA
  – AKRILATNA KRUNICA
  – IMEDIJATNA AKRILATNA KRUNICA
  – ATIPIČNA (MODIFICIRANA) KRUNICA
  – KRUNICA NA KOLČIĆ
  – KERAMIČKA KRUNICA
  – TELESKOPSKA KRUNICA
  – BEZ METALNE KRUNICE – EMPRES
NADOGRADNJA
 • Metalna
 • Keramička
MOSTOVI
 • Dijelovi mosta
 • Oblik tijela mosta
 • Odnos sluznice i tijela mosta
 • Tijek izrade mosta
 • Vrste:
  – AKRILATNI MOST
  – IMEDIJATNI AKRILATNI MOST
  – KLASIČNI FASETIRANI MOST
  – ESTETSKI FASETIRANI MOST
  – TARGIS VECTRIS MOST (CEROMERNI)
  – EMPRES – BEZMETALNI KERAMIČKI MOST
  – INLAY MOST
  – KERAMIČKI MOST (metalno keramički
INLAY, ONLAY
 • Estetski:
  – SINTETSKI
  – KERAMIČK
ESTETIKA
 • Odabir boje, optički fenomeni, slaganje boj
POLIMERIZACIJA
 • Vrste polimerizacije u fiksnoj protetici
UVOD U KOMBINIRANE
(fiksno-mobilne) RADOVE
 • Vrste veza: ASC-veze, CEKA, DOLDER (prečke),
  TELESKOP VEZ

III. OBJAŠNJENJE

Sadržaj ovog predmeta uvodi polaznika u suvremenu fiksnu protetiku, kao i u rješavanje različitih protetskih situacija izradom fiksnih radova najmodernijim metodama i materijalima.

IV. MATERIJALNI UVJETI

Za ostvarenje zadataka ovog programa prijeko je potrebna učionica opremljena sa:
– dijaprojektorom i dijafilmovima
– televizorom i videofilmovima
– grafoskopom
– predlošcima i fantom-modelima
– prospektnim materijalom i posterima

V. KADROVSKI UVJETI

- doktor stomatologije, specijalist protetike sa prethodno završenom zubotehničkom školom i položenim stručnim ispitom
– doktor stomatologije s prethodno završenom zubotehničkom školom i položenim stručnim ispitom

VI. LITERATURA

- N. Tomić-Solar: Laboratorijska fiksna protetika
– Z. Kosovel, M. Suvin: Fiksna protetika
– Z. Kosovel, M. Suvin, Nikšić: Materijali u stomatološkoj protetici
– Grupa autora: Stomatološki leksikon

Napomena:

Zbog nepostojanja udžbeničke literature, koristit će se skripte koje su objedinili djelatnici Srednje zubotehničke škole Dental Centar Marušić, kao i razni edukacijski materijal tvrtke “IVOCLAR” čiji smo partneri, te materijali proizišli iz redovitog praćenja stručnih kataloga i časopisa, te informacija na internetu.

2. TEHNOLOGIJA ZUBOTEHNIČKOG MATERIJALA

Ukupan broj nastavnih sati: 20

I. SVRHA

Pružiti polaznicima teoretska i praktična znanja iz pomoćnih i gradivnih materijala potrebnih za izvođenje raznih postupaka u izradi zubno-protetskih konstrukcija.
Educirati polaznike o karakteristikama suvremenih estetskih materijala.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
VOSKOVI MASE
ZA ULAGANJE METALI
 • Vrste i osobine dentalnih voskova
 • Vrste
 • Legure zlata
 • Legure paladija-srebra
 • Cr-Co legure
 • Plemeniti čelici
ESTETSKI MATERIJALI
 • AKRILATI
 • CEROMERI
 • KERAMIKA
 • Vrste:
  – Neabrazivna
  – Abrazivna
  – Bezmetalna
APARATURA
 • Upoznavanje sa radom
  i održavanjem aparature
  u zubotehničkom laboratoriju

III. OBJAŠNJENJE

Nastojati polaznike putem prospekata, stručnih časopisa i prezentacija novih materijala uputiti u trendove suvremene stomatologije.

IV. MATERIJALNI UVJETI

Za ostvarenje zadataka ovog programa prijeko je potrebna učionica opremljena sa:
– dijaprojektorom i dijafilmovima
– grafoskopom
– fantom modelima
– predlošcima
– uzorcima dentalnih materijala
– prospektnim materijalom, stručnim časopisima…

V. KADROVSKI UVJETI

- doktor stomatologije, specijalist protetike sa prethodno završenom zubotehničkom školom i
položenim stručnim ispitom
– doktor stomatologije s prethodno završenom zubotehničkom školom i položenim stručnim ispitom

Napomena:

Zbog nepostojanja udžbeničke literature, koristit će se skripte koje su objedinili djelatnici Srednje zubotehničke škole Dental Centar Marušić, kao i razni edukacijski materijal tvrtke “IVOCLAR” čiji smo partneri, te materijali proizišli iz redovitog praćenja stručnih kataloga i časopisa, te informacija na internet

3. LABORATORIJSKA PROTETIKA – vježbe

Ukupan broj nastavnih sati: 300

I. SVRHA

Svrha predmeta LABORATORIJSKA PROTETIKA – VJEŽBE je osposobiti polaznike za izradu svih vrsta radnih modela u fiksnoj protetici, svih vrsta krunica i mostova, inlaya i onlaya, kao i uvod u kombinirane fiksno-mobilne radove, tj. upoznavanje sa različitim vrstama veza između fiksnog i mobilnog rada.
Zadaća programa je osposobiti polaznike za izradu suvremenih fiksnih radova najmodernijim materijalima i tehnikama.

II. PROGRAMSKA GRAĐA

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA
KRUNICE
 • Izrada KLASIČNIH I ESTETSKIH FASETIRANIH KRUNICA U CHROMASITU
 • Izrada krunica u TARGIS-u i TARGIS VECTRIS-u
 • Izrada krunica u d.SIGN i EMPRESS KERAMICI
 • Izrada ljuskica u EMPRESS KERAMICI
MOSTOVI
 • Izrada ESTETSKOG FASETIRANOG MOSTA U CHROMASITU
 • Izrada mosta u TARGIS VECTRIS materijalu
 • Izrada mosta u d-SIGN KERAMICI
 • INLAY MOST
NADOGRADNJA
 • Izrada metalne i keramičke nadogradnje
INLAY, ONLAY
 • Izrada keramičkih i targis inlaya i onlaya
UVOD U KOMBINIRANI RAD
 • Primjena ASC-veza, CEKA, DOLDER (prečka), TELESKOP VEZA

III. OBJAŠNJENJE

Vježbe Laboratorijske protetike izvodile bi se u školskom zubotehničkom laboratoriju u grupama do 20 polaznika. Polaznici bi se osposobili za izradu svih vrsta fiksnih radova suvremenim materijalima i metodama.
Uz školski zubotehnički laboratorij nalazi se zubna ordinacija iz koje bi pomoću intraoralne kamere polaznici pratili sve faze izrade protetskog rada.

IV. MATERIJALNI UVJETI

Suvremeno opremljen zubotehnički laboratorij sa:

 • radnim mjestom za svakog polaznika koje sadrži:
  • radni stol
  • anatomsko sjedalo
  • plamenik
  • svjetiljku
  • mikromotor (do 30.000 okretaja)
  • viseći motor (do 25.000 okretaja)
  • artikulator
  • osobni instrumentarij
 • indukcioni ljevač
 • preše
 • ivomate
 • motore za poliranje
 • peći za žarenje
 • pjeskare
 • polimer aparate
 • cleaner na paru
 • ljevač za čelik
 • frez paralelometre
 • aparate za elektrolizu
 • peći za keramiku
 • peć za keramiku Empres
 • IVOCAP-BPS
 • TARGIS VECTRIS sistem
 • TARGIS-QUICK
 • pomoćni radni prostor za gipsaonicu, ljevaonicu i poliraonicu

Napomena:

Svi navedeni aparati pojedinačno zadovoljavaju grupu do 20 polaznika.

V. KADROVSKI UVJETI

 • viši zubotehničar (s najmanje 5 godina rada u struci, te prethodnim usavršavanjem iz fiksne i
  mobilne protetike)
 • zubotehničar (s najmanje 10 godina rada u struci) s prethodnim usavršavanjima iz fiksne i mobilne
  protetike
 

Comments are closed.