REDOVNO OBRAZOVANJE

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Svrhovitost obrazovanja fizioterapeutskog tehničara

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod učenika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Svrha programa je osposobiti učenika tijekom četverogodišnjeg obrazovanja za izvođenje slijedećih poslova i zadaća:

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:

 • vježbe u bazenu i Hubbardu (Hidrogimnastika)
 • relaksaciju i ekstenziju u bazenu
 • hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke
 • primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.

Fizioterapeutski tehničar izvodi termoterapijske postupke:

 • različite vrste obloga
 • parafinoterapijske postupke (oblozi i kupke)
 • peloidoterapijske postupke (različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge).

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

 • kriooblozi, kriokupke i kriomasaže

Medicinske masažne tehnike kao što su:

 • klasična manualna masaža
 • manualna limfna drenaža
 • akupresurna masaža
 • vezivnotkivna masaža
 • masaža refleksnih zona
 • masaža pomoću elektroaparata

Fizioterapetuski tehničar primjenjuje:

 • ultrazvučnu terapiju

Fizioterapetuski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

 • konverzivne metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
 • radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
 • primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke, jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
 • primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultra podražajne struje, TENS
 • laser
 • ultraljubičasto zračenje
 • magnetoterapiju

Fizioterapetuski tehničar u sklopu kinezioterapije izvodi:

 • aktivno potpomognute vježbe, akivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
 • vježbe disanja, položajnu drenažu
 • vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
 • ekstenziju zglobova i kralješnice

Fizioterapetuski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi izvodi:

 • manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjere duljine udova, mjere obujma udova
 • evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala

Fizioterapetuski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapeutske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Fizioterapeutski tehničar je član rehabilitacijskog tima.

Strukovni sadržaji čine jedinstvo teorije i vježbi. Opći sadržaji imaju zadaću stjecanja temeljnog obrazovanja, prvenstveno iz prirodoznanstvenog područja, radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i savladavanje sadržaja i stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Mogućnost zaposlenja:

Učenik se nakon završnog programa i položenog završnog ispita može zaposliti u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, lječilištima i u hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, sportskih i rekreativnih postupaka.

Poliklinka Tranfić

 

Comments are closed.