REDOVNO OBRAZOVANJE

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA

Plan i program:

Predočavamo vam popis predmeta i broj sati nastavnog plana za zanimanje fizioterapeutskog tehničara i to od prvog do četvrtog razreda:

Zajednički dio

NASTAVNI PREDMETI

Tjedni broj sati

1. raz.

2. raz.

3. raz.

4. raz.

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Hrvatski jezik

4

-

4

-

4

-

4

-

2.

Strani jezik

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Povijest

2

-

2

-

1

-

- -

4.

Etika/Vjeronauk*

1

-

1

-

1

-

1

-

5.

Geografija

2

-

1

-

-

-

- -

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

1

-

7.

Tjelesna i  zdr. kultura

-

2

-

2

-

2

2

8.

Biologija

2

-

2

-

-

-

-

-

9.

Latinski jezik

2

-

2

-

-

-

-

-

UKUPNO

15

2

14

2

8

2

6

2

  1. učenici u I. razredu biraju etiku ili vjeronauk, strukovnu praksu učenici obavljaju tijekom zimskih, odnosno ljetnih praznika.
  2. FAKULTATIVNA NASTAVA: učenici biraju ponuđene predmete prema godišnjem programu rada učilišta, odnosno prema kriterijima za upis.
Poseban strukovni dio
NASTAVNI PREDMETI Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
1. Matematika 2 - 2 - - - - -
2. Fizika 2 - 2 - - - - -
3. Kemija 2 - 2 - - - - -
4. Računarstvo 1 1 - - - - - -
5. Elektronika - - - - 2 - - -
6. Anatomija i fiziologija 2 - 2 - - - - -
7. Uvod u rehabilitaciju 2 1 - - - - - -
8. Osnove zdrav. njege 0,5 0,5 - - - - - -
9. Osnove kineziologije - - 2 1 1 2 - -
10. Masaža - - 1 2 1 2 1 3
11. Kineziterapija - - - - 1 3 2 4
12. Fizikalna terapija - - 1 1 1 2 2 3
13. Zdravstvena psihologija - - - - 2 - 1 -
14. Socijalna medicina - - - - 1 - - -
15. Pato fiziologija - - - - 2 - - -
16. Klinička medicina - - - - 2 - 3 -
17. Dermatologija - - - - - - 2 -
18. Prva pomoć - - - - - - 1 -
UKUPNO 11,5 2,5 12 4 13 9 12 10
UKUPNO STRUČNI DIO 6 10 22 22
SVEUKUPNO 32 32 32 32
STRUKOVNA PRAKSA - 84* 126* 28**
  1. učenici u I. razredu biraju etiku ili vjeronauk, strukovnu praksu učenici obavljaju tijekom zimskih, odnosno ljetnih praznika
  2. FAKULTATIVNA NASTAVA: učenici biraju ponuđene predmete prema godišnjem programu rada učilišta, odnosno prema kriterijima za upis.

 

Poseban strukovni dio
 

Comments are closed.