Važno za upis učenika:

Za prijavu učenika i upis u našu Školu potrebno je sljedeće:

UVJETI ZA UPIS

 1. Svjedodžbe V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole i intervju.

Svi zainteresirani učenici svaki dan mogu doći u prostorije Škole i na licu mjesta se upoznati sa djelatnicima i profesorima Škole. U razgovoru sa njima možete saznati sve ono što vas interesira i na taj način ćete otklonuti sve eventualne dileme vezane za upis. Isto tako, uvjerit ćete se u materijalne prostorne i tehničke mogućnosti Škole.

Točne rokove prijava za upis, Škola će objaviti na ovim web stranicama.

CIJENA ŠKOLOVANJA

Za jednu školsku godinu, iznosi 4.500,00 eura putem kredita PBZ, ERSTE banke.

Za realizaciju kredita obratite se:

 1. Privredne banke Zagreb d. d. na 4. – 10. godina. (prilog PBZPBZ-UVJETI)
  Poslovnica Brodarica:
  Anja Korčulanin 021/421-255, Ivana Alujević 021/421-063, Ana Bilanović 021/421-129
  Poslovnica Kod Kazališta:
  Anita Šamija 021/421-249, Tea Jerković 021/421-1982.
 2. Erste & Steiermarkische bank d.d. na 4.-10.godina. (prilog ERSTEERSTE-UVJETI)
  Sektor građanstva, Filijala Split III tel. 062 37 4051

ili na 12 mjesečnih rata osobnom uplatom na IBAN račun:

 • OTP banka d.d., HR7323300031152081260
 • Addiko banka d.d., HR1525000091101019339

u iznosu od 4.500,00 eura, a aktivnom sportašu odobravamo na tu cijenu popust od 5%  - 4.275,00 eura, uz priloženu potvrdu Nacionalnog saveza ili HOO-a. Tako sklopljen Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na slijedeće brojeve telefona: 021/502-600, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.