PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH – PROGRAM STJECANJA SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE DENTALNI/A ASISTENT/ICA, Kl: UP/I-602-07/11-03/00243, Urbroj: 533-25-13-0002 od 18. studenog 2013.

Uz programe redovnog obrazovanja za zdravstvena zanimanja dentalni tehničar i fizioterapeutski tehničar (za učenike koji nakon osnovne škole upisuju srednjoškolske programe), škola je do sada ishodila rješenja MZOS-a i za programe obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni tehničar i fizioterapeutski tehničar kao i program usavršavanja u zanimanju dentalnih tehničara (zubnih tehničara) kojim se stječe naziv zubotehničar – specijalist fiksne zubne protetike.

„Kao jednu od zanimljivosti, moram napomenuti da smo prva i, trenutno, jedina ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj koja ima Rješenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva zdravlja za izvođenje programa stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije u zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica.“

Programe obrazovanja odraslih prekvalifikacijom najčešće upisuju osobe koje su dugotrajno nezaposlene, a završili su druge programe srednjoškolskog strukovnog obrazovanja te osobe sa završenim gimnazijskim programima koje nisu uspjele završiti neki od upisanih studijskih programa čime im se pruža mogućnost stjecanja navedenih zdravstvenih zanimanja.

„Dental Centar Marušić se u skladu sa zahtjevima tržišta i praćenjem napretka tehnologija trudi ponuditi šire mogućnosti unutar obrazovanja odraslih i pripremiti zainteresirane polaznike za zanimanja koja su tražena na tržištu rada što dokazuju analize koje provode institucije u Republici Hrvatskoj, EU-u, pa i SAD-u.“

Stoga je i logičan slijed razvoja škole i programa koje učenici i polaznici obrazovanja odraslih mogu upisati u ovoj ustanovi, a ishođenjem dopusnice MZOS-a za provođenje programa obrazovanja odraslih za stjecanje zdravstvene kvalifikacije DENTALNI ASISTENT/DENTALNA ASISTENTICA označava veliku želju Škole da u okviru stomatološke djelatnosti, a kao dio stomatološkog tima, rade osobe koje su kvalificirane za isto te svojim znanjima, sposobnostima i vještinama podignu kvalitetu rada stomatološke ordinacije.

OPIS ZANIMANJA:
Dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.
U svom radu koristi se suvremenom informacijsko – komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.
Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

“Godišnjim planom i programom rada škole, a u okviru obrazovanja odraslih, planiran je upis zainteresiranih polaznika u ovaj program početkom veljače 2014. godine koje bi trajao 18 mjeseci. Za detalje vezano za program i upis svi zainteresirani mogu pregledati ove naše internet stranice, a za sve moguće nejasnoće ili pitanja, slobodno se obratite u tajništvo Škole.”

Ravnatelj
Ivica Zelić, prof.

 

Comments are closed.