SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ
Benkovačka 10a
21000 Split

KLASA: 602-03/19-10
URBROJ: 2181-163-19-44
Split, 5.11.2019. godine

MREŽNA STRANICA ŠKOLE

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dentalnog tehničara

 

Dentalni tehničar – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 1 godina

 

Uvjeti:

  1. Završena srednja škola odgovarajućeg smjera – dentalni tehničar
  2. Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokumentacija se dostavlja  u preslici i ne vraća kandidatima.

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Srednja škola Dental centar Marušić, Benkovačka 10a, 21000 Split.

v.d. ravnatelja
Gordana Radnić

 

Comments are closed.