Dragi maturanti,

u nastavku se nalaze informacije o odjavi ispita, promjeni ili naknadnoj prijavi ispita DM kao i poveznice na obrasce koje je potrebno popuniti i poslati ih na e-adresu u nastavku.

Za sva pitanja, ispitni koordinator stoji na raspolaganju: majic.bozo10@gmail.com.

1. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita te ostaviti na protokoliranje u tajništvo.

Obrazac_Odjava_2024.docx

2. Naknadna prijava ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključivo i taj dan)

Za naknadnu prijavu ispita učenik treba popuniti obrazac za naknadnu prijavu  ispita. Također je potrebno priložiti liječničku ili dr. dokumentaciju koja je dokaz razloga zbog kojih ispit nije pravovremeno prijavljen. Sve navedeno potrebno je ostaviti na protokoliranje u tajništvo.

Pristupnici_Obrazac_Naknadna_prijava_2024.docx

3. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili drugu razinu ispita te navesti razloge promjene. Kada učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jedan odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.

Svi ostali slučajevi odnose se na naknadnu prijavu.

Za promjene  prijavljenih ispita učenik treba popuniti odgovarajući obrazac u nastavku ovog teksta. Također je potrebno priložiti liječničku ili dr. dokumentaciju koja je dokaz razloga zbog kojih ispit nije pravovremeno odabran. Sve navedeno potrebno je ostaviti na protokoliranje u tajništvo.

Pristupnici_Obrazac_Promjena_razine_2024.docx

Pristupnici_Obrazac_Promjena_2024.docx

 

Comments are closed.