Ove godine naša je škola provela humanitarnu akciju, koju je organiziralo društveno-humanističko stručno vijeće u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, u kojoj su pomoć u hrani i kućnim potrepštinama primile tri obitelji jako lošeg imovinskog stanja.

Ono što je počelo kao mala ideja pretvorilo se u veliku akciju u kojoj je skupljeno preko 200 kilograma raznih prehrambenih artikala i kućanskih potrepština pa je višak pomoći predan udruzi MOST koja se brine o beskućnicima grada Splita.

Također, u sklopu iste prikupljena su sredstva u akciji Caritasa.

Zidovi naše škole puni diploma i pohvala za razne akcije koje su provele neke prošle generacije su ujedno i obaveza i ovoj generaciji učenika i profesora da održi visok nivo društvene odgovornosti u lokalnoj zajednici. Upravo nevjerojatan odaziv učenika, nastavnika i roditelja na akciju dao nam je dodatan motiv kako bi ustrajali u sličnim akcijama i u budućnosti.

 

Comments are closed.