25. – 26.9.2014. god. u prostorima naše škole održao se radni tečaj VITA VMK Master keramike u sklopu programa stručnog usavršavanja obrazovnog centra Interdent iz Celja pod stručnim vodstvom redavača i demontratora Samira Berisalića.

Samir Berisalić je licencirani demonstrator firme INTERDENT i VITA od 2006. godine te vodi tečajeve, predavanja i demonstracije o upotrebi njihovih materijala. Radio je u nekoliko dentalnih laboratorija, a 2008.godine pokreće vlastiti laboratorij u kojem radi i danas.

Na tečaju su sudjelovali dentalni tehničari laboratorija koji surađuju sa školom, kao i učenici sva četiri razreda dentalnih tehničara kojima smo na taj način omogućili stjecanje aktualnih saznanja na tom polju. Pri tome, predavač je svakom razredu, s obzirom na ono što trenutno uče u školi, prezentirao temu na njima razumljiv način, a za učenike četvrtih razreda omogućio je da u sklopu vježbi započnu s izradom keramičke krunice koju će dovršiti na svojim redovnim vježbama.

Program tečaja bio je sljedeći:

Četvrtak 25.09.2014.g.

Sati Mjesto Skupina Tema
9.00 – 9.30 Dentalni laboratorij Nastavnici i suradnici Uvodno predavanje
9.30 – 10.00 Dentalni laboratorij Nastavnici i suradnici VMK Master keramika
10.00- 15.20 

(pauza 12.00-12.45)

Dentalni laboratorij Nastavnici i suradnici VMK Master keramika – Radni tečaj
12.05 – 15.20 Dentalni laboratorij 4.d VMK Master keramika – Demonstracija
15.20-16.05 Učionica B 3.d Pouzdana reprodukcija prirodne estetike
16.10. – 16.55 Učionica B 4.d Kriteriji odabira restorativnih materijala i tehnika u postizanju izvrsne estetike

Petak 26.09.2014.g.

Sati Mjesto Razred Tema
9.20 – 10.05 Učionica A 1.d Izazovi suvremene dentalne medicine: nove tehnologije, postupci i materijali
10.10 – 16.00
(pauza 12.05 – 12.50)
Dentalni laboratorij Nastavnici i suradnici VMK Master keramika – Radni tečaj
10.10 – 12.00 2.d VMK Master keramika – demonstracija
12.05.- 12.50 Dentalni laboratorij 2.d Izazovi suvremene dentalne medicine: nove tehnologije, postupci i materijali
 

Comments are closed.