Programi prekvalifikacije

Dentalni/a asistent/ica

Program obrazovanja odraslih prekvalifikacijom za zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica će se provoditi konzultativno-instruktivnim oblikom izvođenja nastave u ukupnom trajanju od 2 760 sati. Individualne konzultacije realizirat će se korištenjem Skypea-a – call i video call, putem telefona, e – maila.

Pregled ukupnog broja sati po nastavnim predmetima

Nastavni predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED
Hrvatski jezik 70 70 70 70
Strani jezik 35 35 35 35
Povijest 35 35    
Etika / Vjeronauk 18 18 18 18
Geografija 35 18    
Tjelesna i zdr.kultura 35 35 35 35
Matematika 35 35    
Fizika 35 35    
Biologija 35 35    
Kemija 35 35    
Informatika     35  
Politika i gospodarstvo       18
Latinski jezik u medicini 18 18    
Anatomija i fiziologija 35 18    
Dentalna morfologija   18    
Uvod u dentalnu medicinu   18 35  
Dentalna oprema i materijali 18 35    
Hitna medicinska stanja     18+ 35  
Prevencija u dentalnoj medicini     18  
Metodika zdravstvenog odgoja       18+35
Organizacija rada     18+35  
Zdravstvena njega 53+70 18+35 35+ 35 18+70
Dentalno asistiranje   18+35 53+ 210 35+350
Kvaliteta u dentalnoj medicini       35
Komunikacijske vještine 53      
Administracija u dentalnoj ordinaciji   53    
Dentalni računalni program     53  
Osnove radiologije u dentalnoj medicini       53
UKUPNO 615 617 738 790
 

Comments are closed.