PROGRAMI PREKVALIFIKACIJE:

Fizioterapeutski tehničar

Kao jednu od zanimljivosti, moramo napomenuti da smo jedina ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj koja ima dozvolu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva za izvođenje programa stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije u zanimanje fizioterapeutski tehničar.

Svrhovitost obrazovanja:

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Svrha programa je osposobiti polaznika tijekom obrazovanja za izvođenje slijedećih poslova i zadaća:

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:

 • vježbe u bazenu i Hubbardu (Hidrogimnastika)
 • relaksaciju i ekstenziju u bazenu
 • hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke.

Fizioterapeutski tehničar izvodi termoterapijske postupke:

 • primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.
 • različite vrste obloga
 • parafinoterapijske postupke (oblozi i kupke)
 • peloidoterapijske postupke (različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge).

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

 • kriooblozi, kriokupke i kriomasaže.

Fizioterapeutski tehničar izvodi medicinske masažne tehnike, kao što su:

 • klasična manualna masaža
 • manualna limfna drenaža
 • akupresurna masaža
 • vezivnotkivna masaža
 • masaža refleksnih zona
 • masaža pomoću elektroaparata
 • ultrazvučnu terapiju.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

 • konverzivne metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
 • radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
 • primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke, jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
 • primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultra podražajne struje, TENS
 • laser
 • ultraljubičasto zračenje
 • magnetoterapiju.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziterapije primjenjuje:

 • aktivno potpomognute vježbe, akivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
 • vježbe disanja, položajnu drenažu
 • vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
 • ekstenziju zglobova i kralješnice.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi:

 • manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjere duljine udova, mjere obujma udova
 • evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala.

Fizioterapetuski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapeutske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Fizioterapeutski tehničar je član rehabilitacijskog tima.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

ZNANJA

U programu obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka stječu se znanja o:

 • anatomskoj građi i fiziologiji sustava organa za kretanje
 • osnovama kineziologijske fiziologije
 • motoričkim i funkcionalnim sposobnostima i njihovim poremećajima
 • značenju kineziterapijskih postupaka kojima se utječe na promicanje, ponovnu uspostavu ili poboljšanje motoričkih sposobnosti čovjeka
 • značenju fizikalnoterapijskih postupaka kojima se utječe na održavanje ili ponovnu uspostavu zdravlja.

VJEŠTINE

U programu obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar/ka stječu se vještine:

 • prepoznavanja važnosti provođenja fizioterapijske procjene i razvijati umijeće izvođenja kineziometrijskih postupaka
 • izvođenja kineziterapijskih postupaka kod bolesti i oštećenja u procesu medicinske rehabilitacije
 • izvođenja fizioterapijskih postupaka u procesu medicinske rehabilitacije
 • izvođenja masažnih tehnika radi promicanja ili ponovne uspostave zdravlja
 • timskog pristupa radu uz usvajanje etičkih načela

SPOSOBNOSTI

U programu obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar/ka stječu se slijedeće sposobnosti:

 • fizioterapijske postupke izvoditi samostalno uvažavajući načela struke
 • razvijati potrebu trajnog učenja i usavršavanja, poticati zanimanje polaznika za djelovanje u području medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije
 • razvijati humani odnos prema korisnicima medicinskih usluga
 • razvijati sposobnost rada na siguran način; usvajanje potrebe kulturnog i uljuđenog ponašanja.
 

Comments are closed.