Programi stjecanja srednje stručne spreme

Dentalni asistent/dentalna asistentica

Program obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje dentalni asistent/dentalna asistentica će se provoditi konzultativno-instruktivnim oblikom izvođenja nastave u ukupnom trajanju od 2 760 sati. Individualne konzultacije realizirat će se korištenjem Skypea-a – call i video call, putem telefona, e – maila.

Pregled ukupnog broja sati po nastavnim predmetima

Nastavni predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED
Hrvatski jezik 70 70 70 70
Strani jezik 35 35 35 35
Povijest 35 35
Etika / Vjeronauk 18 18 18 18
Geografija 35 18
Tjelesna i zdr.kultura 35 35 35 35
Matematika 35 35
Fizika 35 35
Biologija 35 35
Kemija 35 35
Informatika 35
Politika i gospodarstvo 18
Latinski jezik u medicini 18 18
Anatomija i fiziologija 35 18
Dentalna morfologija 18
Uvod u dentalnu medicinu 18 35
Dentalna oprema i materijali 18 35
Hitna medicinska stanja 18+ 35
Prevencija u dentalnoj medicini 18
Metodika zdravstvenog odgoja 18+35
Organizacija rada 18+35
Zdravstvena njega 53+70 18+35 35+ 35 18+70
Dentalno asistiranje 18+35 53+ 210 35+350
Kvaliteta u dentalnoj medicini 35
Komunikacijske vještine 53
Administracija u dentalnoj ordinaciji 53
Dentalni računalni program 53
Osnove radiologije u dentalnoj medicini 53
UKUPNO 615 617 738 790
 

Comments are closed.