Plan i program

Trajanje programa i oblici izvođenja
Program stjecanja srednje stručne spreme u zanimanje dentalni tehničar se provodi konzultativno-instruktivnim oblikom izvođenja nastave u ukupnom trajanju od 2.955 sata, (ispitne razlike i trajanje utvrđuju se za svakog polaznika pojedinačno), od čega će se 2/3 sati održati skupnim konzultacijama, a preostala 1/3 sati individualnim konzultacijama.

Pregled ukupnog broja sati po nastavnim predmetima

Zajednički dio
NASTAVNI PREDMETI Stjecanja srednje stručne spreme
Konz.-instruktivna nastava
Ukupno Skupno Individualno
1. Hrvatski jezik 274 184 90
2. Strani jezik 137 91 46
3. Povijest 88 58 30
4. Etika / Vjeronauk 70 47 23
5. Geografija 35 23 12
6. Politika i gospodarstvo 16 11 5
7. Tjelesna i zdr. kultura 137 90 47
8. Matematika 70 46 24
9. Fizika 70 46 24
10. Biologija 53 35 18
11. Kemija 70 46 24
12. Računalstvo 53 47 6
13. Latinski jezik 70 46 24
UKUPNO 1143 769 374
Posebni strukovni dio
NASTAVNI PREDMETI Stjecanja srednje stručne spreme
Konz.-instruktivna nastava
Ukupno Skupno Individualno
1. Tehnologija zub.mat 53 35 17
2. Morfologija zuba 210 198 12
3. Anatomija i fiziologija 35 23 12
4. Stomatološka anatomija s gnatolog. 35 23 12
5. Laboratorijska fiksna protetika 70 46 24
6. Laboratorijska mobilna protetika 67 44 23
7. Laboratorijska protetika vježbe 1308 1308 0
8. Socijalna medicina 18 12 6
9. Mikrobiologija 16 11 5
UKUPNO STRUČNI DIO 1812 1700 112
SVEUKUPNO 2955 2469 486
STRUČNA PRAKSA 252 - 252
 

Comments are closed.