Uvjeti upisa:

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje fizioterapeutski tehničar može se upisati osoba koja ima završenu:

  1. osnovnu školu
  2. srednju strukovnu školu u trogodišnjem trajanju

Za sve polaznike utvrđuju se programske razlike, između stečenog zanimanja te gore navedenog plana i programa stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje fizioterapeutski tehničar, koje tijekom školovanja polažu. Po završetku programa, stečeno zanimanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

CIJENA

Cijena školovanja je 4.500,00 EUR + 60,00 EUR za svaki predmet iz općeg dijela nastavnog programa, a plativo je u 18 mjesečnih obroka.

Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se na cijeli period obrazovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na brojeve telefona: 021/502-600, 021/502-492, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.