PROGRAM USAVRŠAVANJA:

Dentalni asistent

Srednja škola Dental centar Marušić ima program obrazovanja odraslih i to program usavršavanja za poslove DENTALNOG ASISTENTA / DENTALNE ASISTENTICE, kojeg je dobila odobrenje Ministarstva prosvjete i športa 2003. godine kao prva ustanova u Republici Hrvatskoj.

Program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta/dentalne asistentice namjenjen je zdravstvenim radnicima.

Dentalni asistent/Dentalna asistentica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima. U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti. Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Po završetku programa obrazovanja, polaznik stječe zvanje DENTALNI ASISTENT / DENTALNA ASISTENTICA, a uvjerenje se upisuje u e-radnu knjižnicu. Moramo napomenuti da je izrada programa potaknuta stavom Hrvatske komore dentalne medicine o potrebi za ovakvim programom. Informacije o upisu u registar Hrvatske komore dentalne medicine i izdavanju dozvole za rad možete saznati na mrežnim stranicama Hrvatske komore dentalne medicine.

 

Comments are closed.