Uvjeti upisa

Program je namjenjen osobama sa završenom srednjom zdravstvenom školom bilo koje zdravstvene kvalifikacije.

Cijena

ovog programa je 16.000 Kn (10.000 Kn ukoliko polaznik u dogovoru sa svojim poslodavcem – stomatologom osigura praktičnu nastavu u ordinaciji svog poslodavca).

Ugovor se zaključuje za cijeli period obrazovanja od 6 mjeseci.

Za sve informacije javite se na  brojeve telefona: 021/502-600, 021/502-492, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.