Srednja škola - programi obrazovanja

DENTALNI TEHNIČAR

Zubotehnički laboratorijSvrhovitost obrazovanja dentalni tehničar
Obrazovanje dentalnog tehničara u području zdravstva ima za cilj usvajanje znanja i vještina, te educiranje i osposobljavanje putem općeobrazovnih i strukovnih sadržaja za rad u zubotehnici, djelatnosti stomatologije.

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilitacijuSvrhovitost obrazovanja fizioterapeutskog tehničara
Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod učenika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa. 

DENTALNI ASISTENT

Svrhovitost obrazovanja dentalni asistent
Dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.

PEDIKER

Svrhovitost obrazovanja pediker
Osposobljavanje učenika da samostalno, kvalitetno, ekonomično i stručno obavljaju poslove u sklopu pedikerskog zanimanja. 

MEDICINSKI KOZMETIČAR

Obrazovanje medicinskih kozmetičara zahtjeva, s obzirom na djelokrog rada, široko opće i strukovno obrazovanje. Osposobljavanje učenika da samostalno, kvalitetno i stručno obavljaju poslove medicinskog kozmetičara.
 

Comments are closed.