REDOVNO OBRAZOVANJE

DENTALNI TEHNIČAR

Svrhovitost obrazovanja dentalnih tehničara

Obrazovanje dentalnih tehničara u području zdravstva ima za cilj usvajanje znanja i vještina, te educiranje i osposobljavanje putem općeobrazovnih i strukovnih sadržaja za rad u zubotehnici, djelatnosti stomatologije.

Cilj programa je:

  • osposobiti učenike za timski rad s liječnikom stomatologom,
  • upoznati vrste, sastav i svojstva gradivih i pomoćnih dentalnih materijala, te njihovo ponašanje u tijeku tehnološkog postupka izrade fiksnih i mobilnih protetskih radova,
  • razviti kod učenika profesionalnu svijest i odgovornost,
  • poticati individualno predodređene stvaralačke sposobnosti svakog učenika pri izradi različitih protetskih nadomjestaka u terapijske svrhe, a radi očuvanja zdravlja.

Strukovni sadržaji imaju zadaću:

  • upoznati učenike s građom i funkcijom stomatološkog aparata, te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka žvačnih jedinica,
  • upoznati učenike s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova, indikacijama i tehnološkom izradom radova kao terapijskih sredstava,
  • upoznati ih s vrstama zubotehničkog materijala i tehnološkim procesima pri primjeni.

Strukovni sadržaji čine jedinstvo teorije i vježbi. Opći sadržaji imaju zadaću stjecanja temeljnog obrazovanja, prvenstveno iz prirodoznanstvenog područja, radi usvajanja potrebnog znanja za razumijevanje i savladavanje sadržaja i stjecanje podloge za nastavak obrazovanja.

Mogućnost zaposlenja:

Školski centar Marušić  godinama vrši obrazovanje dentalnih tehničara. Program se najvećim dijelom provodi u laboratoriju koji je opremljen najsuvremenijom aparaturom i tehnologijom (kao mikromotor, Stratos artikulatori, novi materijali tvrtke Ivoclar). Učenik se nakon završenog programa i položenog završnog ispita može zaposliti u zubotehničkom laboratoriju gdje izrađuje razne zubne nadomjestke.

Mogućnost otvaranja privatnog zubotehničkog laboratorija.

<table>
<caption>Posebni strukovni dio</caption>
<tbody>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td colspan=”2″ rowspan=”3″><strong>NASTAVNI PREDMETI</strong></td>
<td colspan=”3″><strong>Obrazovanje odraslih prekvalifikacijom</strong></td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td colspan=”3″><strong>Konz.-instruktivna nastava</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ukupno</strong></td>
<td><strong>Skupno</strong></td>
<td><strong>Individualno</strong></td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>1.</td>
<td align=”left”>Tehnologija zub.mat</td>
<td>53</td>
<td>35</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>2.</td>
<td align=”left”>Morfologija zuba</td>
<td>210</td>
<td>198</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>3.</td>
<td align=”left”>Anatomija i fiziologija</td>
<td>35</td>
<td>23</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>4.</td>
<td align=”left”>Stomatološka anatomija s gnatolog.</td>
<td>35</td>
<td>23</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>5.</td>
<td align=”left”>Laboratorijska fiksna protetika</td>
<td>70</td>
<td>46</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>6.</td>
<td align=”left”>Laboratorijska mobilna protetika</td>
<td>67</td>
<td>44</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>7.</td>
<td align=”left”>Laboratorijska protetika vježbe</td>
<td>1308</td>
<td>1308</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>8.</td>
<td align=”left”>Socijalna medicina</td>
<td>18</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td>9.</td>
<td align=”left”>Mikrobiologija</td>
<td>16</td>
<td>11</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td colspan=”2″ align=”left”><strong>UKUPNO STRUČNI DIO</strong></td>
<td><strong>1812</strong></td>
<td><strong>1700</strong></td>
<td><strong>112</strong></td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td colspan=”2″ align=”left”><strong>SVEUKUPNO</strong></td>
<td><strong>2955</strong></td>
<td><strong>2469</strong></td>
<td><strong>486</strong></td>
</tr>
<tr align=”center” valign=”middle”>
<td colspan=”2″ align=”left”><strong>STRUČNA PRAKSA</strong></td>
<td><strong>252</strong></td>
<td><strong>-</strong></td>
<td><strong>252</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 

Comments are closed.