REDOVNO OBRAZOVANJE

DENTALNI/A TEHNIČAR/KA

Plan i program:

Predočavamo vam popis predmeta i broj sati nastavnog plana za zanimanje dentalni tehničar i to od prvog do četvrtog razreda:

Zajednički dio
NASTAVNI PREDMETI Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
1. Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -
2. Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
3. Povijest 2 - 2 - 1 - - -
4. Etika/Vjeronauk* 1 - 1 - 1 - 1 -
5. Geografija 2 - 1 - - - - -
6. Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -
7. Tjelesna i zdr. kultura - 2 - 2 - 2 2
8. Matematika 2 - 2 - - - - -
9. Fizika 2 - 2 - - - - -
10. Biologija 2 - 1 - - - - -
11. Kemija 2 - 2 - - - - -
12. Računalstvo - - - - 1 1 - -
13. Latinski jezik 2 - 2 - - - - -
UKUPNO 21 2 19 2 9 3 8 2
  1. učenici u I. razredu biraju etiku ili vjeronauk, strukovnu praksu učenici obavljaju tijekom zimskih, odnosno ljetnih praznika
  2. FAKULTATIVNA NASTAVA: učenici biraju ponuđene predmete prema godišnjem programu rada učilišta, odnosno prema kriterijima za upis.
Poseban strukovni dio
NASTAVNI PREDMETI Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
14. Tehnologija zubotehničkog materijala 2 - 1 - - - - -
15. Morfologija zuba 2 5 - - - - - -
16. Anatomija i fiziologija - - 2 - - - - -
17. Stomatološka anatomija s gnatologijom - - 2 - - - - -
18. Laboratorijska fiksna protetika - - 2 - 2 - - -
19. Laboratorijska mobilna protetika - - - - 2 - 2 -
20. Laboratorijska protetika – vježbe - - - 5 - 15 - 19
21. Socijalna medicina - - - - 1 - - -
22. Mikrobiologija - - - - - - 1 -
UKUPNO 4 5 7 5 5 15 3 19
UKUPNO STRUČNI DIO 9 12 20 22
SVEUKUPNO 32 33 32 32
STRUKOVNA PRAKSA - 84* 126* 42**
  1. stručna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika
  2. 70 sati strukovne prakse, a 21 sat izrade praktičnog dijela završnog rada
 

Comments are closed.