Važno za upis učenika:

Za prijavu učenika i upis u našu Školu potrebno je sljedeće:

UVJETI ZA UPIS

  1. Svjedodžbe V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole, ispit manualne spretnosti i intervju.

Zainteresirani učenici svaki dan mogu doći u prostorije Škole i na licu mjesta se upoznati sa djelatnicima i profesorima Škole. U razgovoru sa njima možete saznati sve ono što vas interesira i na taj način ćete otkloniti sve eventualne dvojbe vezane za upis. Isto tako, uvjerit ćete se u materijalne, prostorne i tehničke mogućnosti Škole.

Točne rokove prijava za upis, Škola će objaviti na ovim web stranicama.

CIJENA ŠKOLOVANJA

Cijena školovanja za jednu školsku godinu, iznosi 5.500,00 EUR.

Mogućnost plaćanja na 12 jednakih mjesečnih obroka (458,33 EUR) osobnom uplatom na IBAN račun:

  • Zagrebačka banka HR9823600001102850873
  • OTP banka HR1024070001100659746

Ugovor o školovanju se solemnizira kod javnog bilježnika, a zaključuje se za cijeli period obrazovanja.

Cijena je nepromjenjiva za sve četiri godine školovanja.

INFORMACIJE

Za sve informacije javite se na brojeve telefona: 021/502-600, 021/502-492, na e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com ili doći osobno u Školu.

 

Comments are closed.