REDOVNO OBRAZOVANJE

FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIČAR/KA

Plan i program:

Predočavamo vam popis predmeta i broj sati nastavnog plana za zanimanje fizioterapeutskog tehničara i to od prvog do četvrtog razreda:

Zajednički dio
NASTAVNI PREDMETI Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
1. Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -
2. Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
3. Povijest 2 - 2 - 1 - - -
4. Etika/Vjeronauk* 1 - 1 - 1 - 1 -
5. Geografija 2 - 1 - - - - -
6. Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -
7. Tjelesna i  zdr. kultura - 2 - 2 - 2 2
8. Matematika 2 - 2 - - - - -
9.
Fizika 2 - 2 - - - - -
10. Biologija 2 - 2 - - - - -
11. Kemija 2 - 2 - - - - -
12. Računalstvo 1 1 - - - - - -
13. Latinski jezik 2 - 2 - - - - -
UKUPNO 22 3 20 2 8 2 8 2
  1. učenici u I. razredu biraju etiku ili vjeronauk, strukovnu praksu učenici obavljaju tijekom zimskih, odnosno ljetnih praznika.
  2. FAKULTATIVNA NASTAVA: učenici biraju ponuđene predmete prema godišnjem programu rada učilišta, odnosno prema kriterijima za upis.
Poseban strukovni dio
NASTAVNI PREDMETI Tjedni broj sati
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
T V T V T V T V
14. Elektronika - - - - 2 - - -
15. Anatomija i fiziologija 2 - 2 - - - - -
16. Uvod u rehabilitaciju 2 1 - - - - - -
17. Osnove zdrav. njege 0,5 0,5 - - - - - -
18. Osnove kineziologije - - 2 1 1 2 - -
19. Masaža - - 1 2 1 2 1 3
20. Kineziterapija - - - - 1 3 2 4
21. Fizikalna terapija - - 1 1 1 2 2 3
22. Zdravstvena psihologija - - - - 2 - 1 -
23. Socijalna medicina - - - - 1 - - -
24. Patofiziologija - - - - 2 - - -
25. Klinička medicina - - - - 2 - 3 -
26. Dermatologija - - - - - - 2 -
27. Prva pomoć - - - - - - 1 -
UKUPNO 4,5 1,5 6 4 13 9 12 10
UKUPNO STRUČNI DIO 6 10 22 22
SVEUKUPNO 31 32 32 32
STRUKOVNA PRAKSA - 84* 126* 28**
  1. učenici u I. razredu biraju etiku ili vjeronauk, strukovnu praksu učenici obavljaju tijekom zimskih, odnosno ljetnih praznika
  2. FAKULTATIVNA NASTAVA: učenici biraju ponuđene predmete prema godišnjem programu rada učilišta, odnosno prema kriterijima za upis.

 

Poseban strukovni dio
 

Comments are closed.