REDOVNO OBRAZOVANJE

MEDICINSKI KOZMETIČAR

Plan i program:

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
I.razred II.razred III.razred IV.razred
T V T V T V T V
1. Hrvatski jezik 4 - 4 - 4 - 4 -
2. Strani jezik 2 - 2 - 2 - 2 -
3. Povijest 2 - 2 - 1 - - -
4. Etika/Vjeronauk 1 - 1 - 1 - 1 -
5. Geografija 2 - 1 - - - - -
6. Politika i gospodarstvo - - - - - - 1 -
7. Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 - 2 - 2 - 2
8. Matematika 2 - 2 - - - - -
9. Biologija 2 - 2* - - - - -
10. Fizika 2 - 2* - - - - -
11. Kemija 2 - 2 - - - - -
12. Računalstvo - - - - 1 1 - -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 19 2 18 2 9 3 8 2

II.POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
I.razred II.razred III.razred IV.razred
T V T V T V T V
1. Latinski jezik 2 - 2 - - - - -
2. Primjenjena kozmetika 1 2 1 2 1 5 1 6
3. Kozmetologija 1 1 2 - 1 5 2 6
4. Njega tijela 2 - - - - - - -
5. Dermatovenerologija - - 1 - 2 - 1.5 0.5
6. Ljekovito bilje - - - - 1.5 0.5 - -
7. Anatomija i fiziologija 2 - - - - - -
8. Patologija i patofiziologija - - 1 - - - - -
9. Medicinska mikrobiologija - - - - 1.5 0.5 - -
10. Dijetetika - - - - - - 2 -
11. Farmakologija - - - - 2 - - -
12. Osnove fizikalne terapije - - 1 2 - - - -
13. Zdravstvena psihologija - - - - - - 2 -
UKUPNO 8 3 8 4 9 11 8.5 12.5
UKUPNO STRUKOVNI DIO 11 12 20 21
SVEUKUPNO 32 32 32 31
STRUKOVNA PRAKSA 35* 70* 140* 21**

T = teorija
V= Vježbe
* Strukovna praksa obavlja se tijekom ljetnih praznika. Obavljena i pozitivno ocijenjena strukovna praksa za školsku godinu prema planu uvjet je za upis u sljedeću šk. godinu.
** Sati za izradu završnog rada u sklopu završnog ispita
*Biologija za drugi razred – sadržaji botanike
*U drugom razredu 35 sati fizike i 35 sati osnove elektronike

 

Comments are closed.