(NIJE AKTIVNO)

REDOVNO OBRAZOVANJE

PEDIKER

Cilj:

Osposobljavanje učenika da samostalno, kvalitetno, ekonomično i stručno obavljaju poslove u sklopu pedikerskog zanimanja.

Zadaće:

Za ostvarenje toga cilja potrebno je ostvariti zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • upoznavanje s osnovnim principima rada u uslužnim djelatnostima
 • upoznavanje s društvenim, ekonomskim i zdravstvenim potrebama za uslužnim djelatnostima
 • razvijanje sposobnosti zapažanja, procjenjivanja i logičkog zaključivanja
 • stjecanje nužnih znanja, vještina i navika za obavljanje pedikerskih poslova
 • razvijanje uspješne komunikacije s korisnicima usluga
 • stjecanje primjerenih znanja o nabavi kvalitetnih pedikerskih preparata, alata i opreme za obavljanje poslova
 • navikavanje na uporabu stručne literature i primjenu inovacija u struci
 • usvajanje znanja o važnosti primjene mjera zaštite na radu
 • usvojanje znanja o važnosti utjecaja okoliša na čovjekovo zdravlje
 • osposobljavanje učenika za cjeloživotno obrazovanje.

Trajanje obrazovanja:

 • tri godine

Uvjeti za upis:

 • završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom
 • posebni uvjeti: zadovoljavajuće opće zdravstveno stanje, dobro razvijena motorika, dobar vid i sluh, komunikativnost
 • osobe umanjene psihofizičke sposobnosti potkrijepljene medicinskom dokumentacijom ne mogu obavljati poslove pedikerske struke (slab vid i sluh, poremećaj u motorici, poremećaj govora, sklonost alergijama, kožne bolesti)

Stupanj složenosti poslova:

 • Šifra zanimanja prema NKZ-u 2010: 5142
 

Comments are closed.