REDOVNO OBRAZOVANJE

PEDIKER

NASTAVNI  PLAN

A) Obvezni općeobrazovni dio programa

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 306
Strani jezik 2 70 2 70 2 64 204
Povijest 2 70 - - - - 70
Vjeronauk/Etika 1 35 1 35 1 32 102
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 102
Politika i gospodarstvo - - 2 70 - - 70
Ukupno 9 315 9 315 7 224 854

B) Stručno-teorijski dio programa

Obvezni:

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Tehnologija pedikerstva 1 35 2 70 3 96 201
Poznavanje materijala 1 35 1 35 1 32 102
Dermatologija - - - - 1 32 32
Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 137
Računalstvo 2 70 - - 70
Zdravstveni odgoj 1 35 - - 35
Psihologija komunikacije 1 35 1 35 - - 70
Osnove masaže tijela - - - - 1 32 32
Ukupno 7 245 6 210 7 224 679

Izborni dio programa:

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Dekorativna kozmetika - - - - 1 32 32
Nauka o čovjeku 1 35 35
Aromaterapija - - - - 1 32 32
Ljekovito bilje - - 1 35 - - 35
Ekologija 1 35 - - 35
Matematika u struci - - 1 35 1 32 67
TZK 1 35 1 35 1 32 102

Opće-obrazovni i stručno-teorijski predmeti realiziraju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Učenici obvezno odabiru u 2. i 3. razredu jedan od predloženih izbornih predmeta.

C)  Praktični dio programa

Naziv predmeta Broj sati Ukupni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Tehnološke vježbe iz pedikerstva - 35 - 35 - 32
Praktična nastava u školi (max.) 325 235 128
Praktična nastava u radnom procesu (min.) 540 630 640 1810
Ukupno 900 900 800 2600

Praktična nastava u školi raspoređuje se u 1. i 2. razredu na 35 nastavnih tjedana, a u 3.razredu na 32 nastavna tjedna. Praktična nastava u radnom procesu raspoređuje se na 40 tjedana.

U okvirnom programu naveden je maksimalan broj sati praktične nastave u školi i minimalan broj sati praktične nastave u radnom procesu. Ako škola prema svojim izvedbenim programima ostvaruje manje sati praktične nastave u školi, razlika se treba nadoknaditi praktičnom nastavom u radnom procesu tj. ukupno se treba ostvariti 900 sati u prvom, 900 sati u drugom i 800 sati u trećem razredu.
Učenici 1. razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika), trebaju obaviti najmanje 35 – 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

Comments are closed.