REDOVNO OBRAZOVANJE

ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA

Nakon  godina iskustva u obrazovanju učenika u zdravstvenim zanimanjima (dentalni tehničari i fizioterapeutski tehničari) odlučili smo se za potpuniji pristup gimnazijskom planu i programu, koji bi bio u suglasju s već postojećim planovima i programima po kojima naša škola uspješno radi. Tako smo izradili nastavni plan i program Zdravstvene gimnazija.

Na pokretanje ovakvog programa srednješkolskog obrazovanja potaklo nas je nekoliko čimbenika. Naime:

  • naše je iskustvo da mnogi učenici koji završe srednju zdravstvenu školu imaju želju nastaviti obrazovanje na fakultetima i visokim školama biomedicinskog i zdravstvenog područja. Da bismo olakšali propremu učenicima za uspješno polaganje ispita državne mature (izbornih predmeta: biologija, kemija, fizika) koji je potreban za upis na visokoškolsku razinu obrazovanja u ovom području, odlučili smo se uvesti ovakav program kako bi se oni učenici koji žele nastaviti školovanje mogli posvetiti isključivo nastavnim sadržajima potrebnima za upis neopterećeni vježbama i odrađivanem prakse.
  • budući da programi prirodoslovno-matematičkih gimnazija stavljaju naglasak na matematiku, informatiku i fiziku, ove škole (do sad programski jedine srodne biomedicinskim studijima) nisu ipak u potpunosti u mogućnosti pripremiti učenike za studije biomedicinskih znanosti. Zdravstvena gimnazija u potpunosti odgovara svim potrebama budućih studenata takvih studija pripremajući ih ne samo za polaganje ispita državne mature nego i u, za medicinsku struku  iznimno važnim, psihološkim i komunikološkim aspektima.
  • stavljajući naglasak na sadržaje prirodoslovlja, odnosno biomedicine, zdravstvena bi gimnazija približila učenicima područje rada biomedicine i zdravstva, omogućujući im sagledavanje bitnih čimbenika u smislu budućeg izbora zanimanja. Time bi se učenici koji izaberu izborno područje općeobrazovnih predmeta na odgovarajući i dostatan način pripremili za upis na slijedeće studijemedicine, stomatologije, sestrinstva, fizioterapije, medicinske laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije, fizike, biologije, kemije, biokemije, farmacije, molekularne biologije, biologije mora. Učenici koji izaberu strukovno izborno područje će moći nastaviti obrazovanje za zanimanje na razini srednje stručne spreme u zdravstvu u vidu prekvalifikacije u našoj ustanovi.
  • suvremeni zahtjevi i ciljevi obrazovanja između ostalog teže kako vertikalnoj tako i horizontalnoj prohodnosti. Okvirni nastavni plan i program Zdravstvene gimnazije u potpunosti odgovara tim zahtjevima.
  • okvirni nastavni plan i program Zdravstvene gimnazije izrađen je prema usvojenoj metodologiji Agencije za odgoj i obrazovanje i sadrži sve predviđene i potrebne elemente.
 

Comments are closed.