Prvi nastavni tjedan školske godine 2014./15., održan je roditeljski sastanak za učenike završnog razreda, dentalne tehničare, koji će svoju strukovnu praksu ove školske godine moći obavljati u laboratorijima dentalne tehnike u Frankfurtu.

Razrednica Marija Tomić, prof. i ravnatelj Ivica Zelić, prof. roditeljima se predstavili projekt IOSS (Internacionalizacija obrazovanja u srednjoj strukovnoj školi DCM) koji se provodi kako bi se, u sklopu obrazovanja, podigla razina izvođenja školskog programa te razina strukovnih te jezičnih kompetencija njemačkog jezika i interkulturalne svijesti naših učenika, s ciljem poboljšanja mogućnosti zaposlenja i izgleda za uspješnu karijeru te aktivnije sudjelovanje u zajednici te društvu u kojem žive.

Sudjelovanjem u ovom projektu, učenici i nastavnici bit će motivirani za sudjelovanje u budućim (formalnim / neformalnim) oblicima obrazovanja ili osposobljavanja nakon provedenog razdoblja mobilnosti u inozemstvu. Internacionalizacijom obrazovanja unutar ovog programa, učenici i nastavnici će se upoznati s obrazovnim standardom Njemačke.

AKTIVNOSTI

U svrhu adekvatne pripreme za mobilnost, škola će u sklopu svojih aktivnosti s učenicima proći pedagošku, kulturološku, stručnu pripremu te intenzivnu pripremu osnovnog njemačkog jezika (A2). Također, učenici će individualno putem informacijsko komunikacijskih tehnologija proći online tečaj njemačkog jezika.

Okvirni pregled provedbe pojedinih aktivnosti:

  • Stručna priprema – nastavnici strukovnih sadržaja dentalne tehnike – 40 sati
  • Pedagoška priprema – školski psiholog – 6 sati
  • Kulturološka priprema – nastavnik geografije/povijesti – 8 sati
  • Jezična priprema – nastavnik njemačkog jezika – 40 sati

IZBOR UČENIKA

Izbor učenika koji će aktivno sudjelovati u ovom projektu vršit će se putem osobnog Pisma namjere i Zamolbe te CV Europass za svojim sudjelovanjem u projektu u kojem će definirati svoju motiviranost kroz objašnjenja o dosadašnjim aktivnostima u kojima su sudjelovali u sklopu škole, definiranju svojih općih i stručnih kompetencija te svojim budućim planovima. Na taj način će se doći do relevantnih podataka o motiviranosti samih učenika za pomoć u upravljanju njihovom stručnom karijerom.

Po prikupljanju navedene dokumentacije, stručni aktiv dentalnih tehničara u suradnji sa stručnim službama škole, definirat će popis potencijalnih sudionika mobilnosti.

IOSS DCM – roditeljski sastanak 18.9.2014. (.pptx – 252 KB)

 

Comments are closed.