Donosimo vam pregled aktivnosti i sadržaja vezanih za dentalnu struku u organizaciji naše suradničke ustanove Intredent iz Celja, koji se održavaju u našem Demo centru u Splitu.
Usvojite nova znanja i tehnologije u dentalnoj struci!

RUJAN

7

14

21

22

23

METALNA BAZA PROTEZE potpuni protetski nadomjestak za djelomično bezubu čeljust osnovni tečaj lijevane baze protezeMihael Skaza

28

1

8

15

29

2

9

16

3

10

17

24

25

METAL I BEZMETALNA KERAMIKA – kombinacija klasične i CAD/CAM tehnologije

Hrvoje Starčević, dr.dent.med. & Samir Berisalić

4

11

18

5

12

19

26

6

13

20

27

LISTOPAD

5

12

19

20

TEČAJ BEZMETALNE KERAMIKE Vita VM9

Samir Berisalić

26

6

IZRADA LJUSKA NA MODELU OD VATROOTPORNE ULOŽNE MASE

Samir Berisalić

13

27

7

PLANIRANJE DIJELOMIČNE PROTEZE S LJEVANOM BAZOM PROTEZE

Sanja Štefančić & Mihael Skaza

14

21

28

1

8

9

15

22

29

2

16

17

RELAKSACIJSKE UDLAGE

izrada Michigan udlage na pacijentu i modelima

Sanja Štefančić, dr.dent.med. & Mihael Skaza

23

30

3

10

24

ORTODONCIJA – izrada RME ili aparata za distalizaciju

Doroteja Hren

31

4

11

18

25

STUDENI

2

3

ERKOFORM 3D – Sistem dubokog izvlačenja folije

Mihael Skaza

9

10

11

Etečmeni kao estetsko-funkcionalno rješenje u svakodnevnoj praksi – napredni tečaj kombinirani radovi

Mihael Skaza

16

17

18

19

Dvostruke krunice kao funkcionalni temelji u mobilnoj protetici

konusi i teleskopi s lijevanom bazom proteze

Mihael Skaza

23

30

24

4

25

5

6

7

BIOLOGIČAN KONCEPT TOTALNIH PROTEZA – cjelovit postupak od uzimanja otiska i izrade, sve do umetanja totalne proteze u usta pacijenta.

Sanja Štefančić, dr.dent.med. & Samir Berisalić

12

26

13

14

“La VITA e bella” - Master tečaj metalne keramike

Hrvoje Manola

20

21

Tečaj bezmetalne keramike na staklo keramičkoj konstrukciji Vita Suprinity i konstrukciji od hibridne keramike Enamic – Inley/onlay i solo krunica uz cut-back tehniku

Hrvoje Starčević, dr.dent.med. & Samir Berisalić

27

SLOJEVANJE KOMPOZITOM I INDIVIDUALIZACIJA UMJETNIH ZUBA

Samir Berisalić

28

1

8

15

22

29

PROSINAC

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

12

BEZMETALNA KERAMIKA SA PRESS SISTEMOM – od pregleda, brušenja i izrade do cementiranja!

Hrvoje Starčević, dr.dent.med.  & Samir Berisalić

18

25

5

19

26

6

13

20

27

 

Comments are closed.