Temeljem natječaja Erasmus+ KA 1 (AMPEU, call 2017), odobren je projekt mobilnosti učenika “Obrazovanje uz rad u fizikalnoj terapiji” (2017-1-HR01-KA102-034994), dana 10.09.2018., ravnateljica Srednje škole Dental centar Marušić, Gordana Radnić, dipl.ing. raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor kandidata koji će sudjelovati u aktivnostima projekta
,,Obrazovanje uz rad u fizikalnoj terapiji”
u školskoj godini 2018./19.

Ciljevi projekta

 • Modernizacija nastavnog procesa u obrazovanju za fizioterapeutske tehničare kroz provedbu stručne prakse u suradnoj ustanovi – Lječilištu Laško, što će pridonijeti razvoju struke, kako u školi tako i na području Dalmacije kroz unaprjeđenje nastavnog procesa uvođenjem novih tehnika i metodologija izvođenja nastave
 • Poboljšanje praktičnih vještina u struci te učenje o sustavu obrazovanja i radnog sustava zemlje domaćina
 • Podizanje jezičnih kompetencija učenika i podizanje stručnih kompetencija kroz stručnu praksu obavljenu u Sloveniji gdje će se učenici, a i njihovi profesori, upoznati s primjerima dobre prakse što će povećati kapacitete za rad na međunarodnoj razini
 • Otvaranje komunikacijskog kanala koji će omogućiti nove prilike za zapošljavanje završenih fizioterapeutskih tehničara u RH i inozemstvu

Tko se može prijaviti?

Za mobilnosti učenika u trajanju od 12+2 dana

 • Redoviti/e učenici/e koji se obrazuju za zanimanja fizioterapeutski  tehničar/ fizioterapeutska tehničarka

Za mobilnost nastavnika u trajanju 5+2 dana

 • Nastavnici stručnih predmeta fizikalne terapije u redovnom radnom odnosu

Za osobu u pratnji u trajanju 12+2 dana

 • Svi nastavnici u redovnom odnosu

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati dužni su do 30. rujna 2018. godine uploadati dokumenate u postojeći folder prijave – google drive https://drive.google.com/drive/folders/1DRXwn4T60acvg_j72dxqGGgESFjpuPnv?ogsrc=32

ili iste poslati na zorana.basic@skole .hr

sljedeće dokumente:

 • Zamolba (HRV)
 • CV Europass (HRV, ENG)
 • skeniranu fotografiju u boji (za dokument)

Izbor kandidata

Izbor kandidata koji će aktivno sudjelovati u ovom projektu vršit će se putem Zamolbe te CV Europass za svojim sudjelovanjem u projektu u kojem je potrebno definirati svoju motiviranost kroz objašnjenja o dosadašnjim aktivnostima u kojima su sudjelovali u sklopu škole, definiranju svojih općih i stručnih kompetencija te svojim budućim planovima.

Na taj način će se doći do relevantnih podataka o motiviranosti samih učenika za pomoć u upravljanju njihovom stručnom karijerom. Po prikupljanju navedene dokumentacije, stručni aktiv dentalnih tehničara u suradnji sa stručnim službama škole, definirat će popis potencijalnih sudionika mobilnosti, a isti će biti objavljen na službenoj internet stranici Škole (http://www.dentalcentarmarusic.hr/novosti/) najkasnije do 20. listopada 2018. g.

Kriteriji odabira za mobilnost nastavnika

 • sudjelovanje u pripremnim aktivnostima učenika
 • broj projekata mobilnosti u kojima je kandidat sudjelovao

Potpisan „Sporazum o učenju“

Potpisan „Ugovor o stručnoj praksi“

Kriterij za odabir osobe u pratnji

 • iskustvo na sličnim aktivnostima
 • organizacijske sposobnosti
 • poznavanje grupe učenika koja ide na mobilnost
 • potpisan ugovor sa školom

Kriterij za odabir učenika koji će sudjelovati u projektu:

 • učenici koji su postigli bolji uspjeh tijekom dosadašnjeg srednjoškolskog obrazovanja
 • učenici koji su se istaknuli doprinosom u promicanju zanimanja u okviru
 • izvannastavnih/izvanškolskih aktivnosti
 • učenici koji se ističu radom i zalaganjem na praktičnoj nastavi kod poslodavca i u školi
 • učenici koji su se u dosadašnjem školovanju istakli svojim uzornim vladanjem
 • učenici koji su osobito motivirani za odlazak na ovakvo edukacijsko putovanje
 • učenici koji su inventivni i kreativni
 • učenici koji imaju preporuku razrednika, strukovnih profesora, ostalih profesora ili preporuku svojih poslodavaca, kao i završno odobrenje Nastavničkog vijeća, pedagoške službe i ravnatelja škole (za odlazak na samu mobilnost)

Kriterij za izbor kandidata koji će sudjelovati na stručnoj praksi u Laškom (dva tjedna)

Uz gore navedeno potrebno je i sljedeće:

 • 80 % dolazaka na pripremne projektne aktivnosti (pedagoška, kulturološka, stručna i jezična priprema)
 • preko HZZO izvaditi europsku karticu zdravstvenog osiguranja
 • Pozitivno ocjenjeni iz svih nastavnih predmeta
 • Nepostojanje izrečenih Pedagoških mjera sprječavanja (Ukor Razrednog vijeća i više)
 • Potpisan „Sporazum o učenju“
 • Potpisan „Ugovor o stručnoj praksi“

Za sva pitanja i nejasnoće, stojimo na raspolaganju!

 

Ravnateljica:
Gordana Radnić, dipl.ing.

 

Comments are closed.