IZVJEŠĆE NASTAVNIKA NA USAVRŠAVANJU

Nakon dva tjedna provedena na stručnoj edukaciji u Thermani- Zdravilišću Laško slijedi osvrt na sve odrađene  aktivnosti.

Ovo je bila izuzetna i jedinstvena prilika gdje su naši učenici imali mogućnost vidjeti na jednom mjestu objedinjeno: kineziterapiju, fizikalnu terapiju, kineziologiju, kliničku medicinu i masažu a sve to nadopunjeno s raznovrsnim aktivnostima  u wellness programu.

Od izuzetne važnosti je bilo to što su učenici imali mogućnosti ne samo vidjeti nego i raditi na svim radnim mjestima za koja su prethodno educirani.  Kroz dva tjedna boravka u Thermani, svaki učenik je prošao sva radna mjesta,  imao priliku produbiti stečena znanja praktičnim radom uz pomoć mentora i razviti nove vještine komunikacije kako s kolegama u struci tako i sa samim pacijentima.

Kako u Zdravilišću imaju jako razvijenu kineziterapiju, što potkrepljuje podatak da imaju pet dvorana za različite oblike kineziterapijskih postupaka, učenici su najviše obogatili svoje znanje iz tog predmeta. U dvoranama za grupne vježbe sudjelovali u vježbama za različite dijelove tijela. Tu su se upoznali s više vrsta pomagala koje olakšavaju pokretanje pojedinih zglobova (dinamičke udlage), kao i s aparatom Kinetek koji služi za pasivno razgibavanje zglobova, kod smanjene pokretljivosti u zglobu. Sudjelovali su kod primjene kinezimetrijskih metoda – goniometrija (mjerljiva metoda procjene lokomotornog sustava koja se koristi kod planiranja i programiranja terapijskog procesa). Pa su time nadogradili svoje prethodno znanje i vještine koje su usvojili na nastavi.

Kod individualnog pristupa pacijentu u kineziterapiji, mentori su uključili učenike te su im pomagali kod podizanja,  smještanja pacijenata te asistiranja pri razgibavanju i vježbanju pojedinih dijelova tijela.  Tu su se upoznali s najnovijim metodama kineziterapijskog pristupa i manualnim tehnikama  poput Cyriax, Mulligan i Maitland za koje su kolege terapeuti  iz Thermane specijalno educirani.

Učenici su se ovdje upoznali i sa specijalnim  odjelom  Radne terapije,  koju većina do sada nije imala priliku vidjeti.  Na koji način se rehabilitiraju pacijenti s neurološkim bolestima, što sve uključuje terapija za poboljšanje mentalne aktivnosti  i očuvanje socijalnih vještina , ponovno učenje  najosnovnijih  svakodnevnih aktivnosti i osposobljavanje za samostalan život ukoliko to bolest dozvoljava.

Mnogim učenicima se jako svidio  rad na odjelu Elektroterapije jer su tu usvojili neke nove tehnike primjene već poznatih električnih struja.   Npr. Ruska elektrostimulacija im je nešto novo što još nisu nigdje imali priliku vidjeti ni raditi, kao i stimulacija laserom koja se primjenjuje za ubrzano zarastanje površinskih i dubinskih oštećenih stanica tkiva.

Učenici su boravili i na odjelu hidroterapije gdje su aktivno sudjelovali  i sami vježbali na spravama koje se nalaze u bazenu, sve to pod vodstvom i nadzorom njihovog mentora. Vidjeli su i kako se uz pomoć posebne dizalice nepokretni pacijenti spuštaju u bazen ili posebne (Hubbard) kade te se na njima izvode različite masažne tehnike i vježbe.

Osim što su u jutarnjim satima bili na radnim aktivnostima po odjelima, u poslijepodnevnim satima su sudjelovali  na predavanjima teorijskog dijela nastave od strane nas profesora kao i od kolega voditelja wellness programa u Termani.  Bilo im je omogućeno sudjelovati i isprobati nekoliko vrsta masaža, poput Ayurveda masaže, refleksne masaže stopala, manipulativne tehnike istezanja i tajlandske masaže.

Na kraju radnoga dana učenici su evaluirali taj dan zapisom u svoj dnevnik rada, kao osvrt na sve što su doživjeli i što su novo vidjeli  i radili.

Kroz ova dva tjedna boravka i rada u Termani-Zdravilišću Laško veliki broj  sati praktičnog dijela nastave odrađen je  i to puno sadržajnije i kvalitetnije zahvaljujući obimnom sadržaju i ponudi u ovoj ustanovi.

Učenici su se vratili prepuni dojmova i obogaćeni novim saznanjima i vještinama koja su tamo vidjeli i isprobali na pacijentima i na sebi.

Pošto sam ove godine sudjelovala u ovom projektu kao nastavnik na usavršavanju, sudjelovala sam u radu s pacijentima i usvajala meni nove tehnike i oblike pristupa i obrade pacijenta. Sve novine koje sam usvojila ću prenijeti i imlementirati u nastavni plan i program, obogatiti nastavni sadržaj i to primjeniti u radu s pacijentima.

Irena Ćaleta, bacc.physioth.

Termana „Laško“- IZVJEŠĆE MENTORICE

Posjet Termani „Laško“ trajao je dva tjedna, od čega sam provela u Laškom tjedan dana, dok su učenici ostali u drugom tjednu, ukupno deset radnih dana. Kao i učenici, provela sam svoj radni tjedan na odjelima fizikalne terapije i rehabilitacije. Učenici su se svakodnevno rotirali i izmjenjivali na različitim lokacijama tako da su dobili ukupan uvid u rad Termane. Ja sam također provela svaki dan na drugom odjelu.  Osim praktičnog dijela koji su provodio kroz jutro, u popodnevnim satima izdvojili smo vrijeme za pisanje dnevnika rada u kojem su sažeti rad i aktivnosti koje su provodili toga dana.

Kroz dva tjedna u cjelokupan nastavni program uvršteno je 16 sati vježbi iz nastavnog predmeta Kineziterapije. Kroz te sate učenici su imali priliku vidjeti i sudjelovati u radu s različitim dijagnozama iz područja reumatologije, ortopedije i neurologije. Svaki učenik je,ovisno o lokaciji na kojoj je toga dana boravio,imao svog mentora- fizioterapeuta, koji mu je uz rad s bolesnikom pokazivao i demonstrirao tehnike rada zasnovane na individualnom pristupu bolesniku. Učenici su promatrali, ispunjavali formulare, sudjelovali u radu s bolesnicima zajedno sa fizioterapeutima, u okvirima njihovih do tada stečenih znanja i vještina . Uz pomoć svojih mentora su vodili grupne vježbe kod bolesnika s poremećajem ravnoteže ,nakon ugradnje endoproteze kuka, kod bolnih ramena. Isto tako su sudjelovali u individualnim pasivnim i aktivno-potpomognutim vježbama kod različitih dijagnoza- paraplegija i parapareza,hemipareza, nakon CVI-a, kod Multiple Skleroze itd. Pomagali su bolesnicima prilikom hoda i učenja hodanja uz pomoć pomagala (štaka i hodalica). Naučili su koristiti kinetek- aparat za pasivno razgibavanje zgloba koljena, ramena i lakta.

Učenici su dosta vremena proveli promatrajući kako terapeuti koriste razne metode, kao što su Mckenzie, Bobath, Cyriax koncept, Maitland metodu, te su na taj način proširili i produbili svoja znanja o tim tehnikama i njihovom značenju u terapiji i rehabilitaciji.

U teoretskom dijelu smo u prvom tjednu stigli odraditi i 4 sata iz Kineziterapije (u popodnevnim satima) kroz koje smo obradili i pri tom demonstrirali rad i primjenu sprava u bazenima, pristup liječenju kroz Ayurveda medicinu, obradili smo Lumbalni bolni sindrom i sudjelovali u masažnoj tehnici s medom.

Raznolikost sadržaja učenicima je bio zanimljiv i motivirajući. Poticalo ih je na razmišljanje i povezivanje već usvojenih sadržaja s onima koje su vidjeli tijekom svog boravka u termani.

Tehnike koje se primjenjuju u Thermani mogu se ukomponirati u nastavni plan i program koji se provodi u školi te će se sukladno tome nadalje koristiti i demonstrirati učenicima tijekom praktične nastave u kabinetu kao  i teoretske nastave putem power point prezentacije.

Katija Delaš vft.

 

Comments are closed.